SUSPENSIÓN DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS ESCOLARES ANTE EL RIESGO DE FENÓMENOS METEOROLÓGICOS ADVERSOS (NIEVE) LOS DÍAS 2 Y 3 DE FEBRERO de 2019

GAIA: ESKOLAKO KIROL JARDUERAK BERTAN BEHERA UZTEA, 2019ko OTSAILAREN 2AN ETA 3AN (LARUNBATA ETA IGANDEA) EGURALDI GERTAKARI OKERRAK (ELURRA) IZATEKO ARRISKUARENGATIK.

Larrialdiei Aurre Egiteko eta Meteorologiako Zuzendaritzak adierazpena egin du eguraldi gertakari okerragatik, ARABAKO FORU ALDUNDIAK, ESKOLA KIROLAren gaian duen eskumenaren barruan, hurrengoan aipatzen diren neurri hauek hartzen ditu:
 Eskola kiroleko garraioa bertan behera uztea
 Eskola kiroleko jarduera guztiak bertan behera uztea

Era berean, eskatzen dizuegu egitate honen eta ohiko komunikabideez informaturik egon beharraren berri eman diezaiezuela gai honetan zerikusirik duten zuen entitateko pertsona guztiei, zirkular informatiboa dela bide.

 

SUSPENSIÓN DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS ESCOLARES ANTE EL RIESGO DE FENÓMENOS METEOROLÓGICOS ADVERSOS (NIEVE) LOS DÍAS 2 Y 3 DE FEBRERO de 2019 (SÁBADO Y DOMINGO)
Ante la declaración, por parte de la Dirección de Atención de Emergencias y Meteorología, debido a fenómeno meteorológico adverso, la DIPUTACIÓN FORAL DE ÁLAVA, dentro de su competencia en DEPORTE ESCOLAR, toma las siguientes medidas:

 Suspensión de transporte deporte escolar
 Suspensión de toda la actividad de deporte escolar

Se ruega asimismo notifiquen a todas las personas involucradas en su entidad, mediante circular informativa, de este hecho y de la necesidad de mantenerse informados mediante los medios de comunicación ordinarios.

0

Start typing and press Enter to search